Algemene voorwaarden website CFX

CFX Digital met KvK-nummer 70259577, wil je hartelijk welkom heten op www.cfxdigital.nl. Door onze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. CFX Digital kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt. De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website met eigen risico. CFX Digital zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn. CFX Digital is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Ook voor aan onze website gekoppelde bestanden of voor op onze website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt CFX Digital geen aansprakelijkheid. Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten. CFX Digital behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via contact@cfxdigital.nl